top of page
Kotva 1

Dave Sanborn - Příprava plátků

 

Celý proces přípravy trvá přibližně tři týdny

   1.  Vyndáme plátky z plastových obalů.

    2 . Naplníme plastovou nádobku teplou vodou a na dvě hodiny do ní ponoříme plátky.

    3 . Plátky vrátíme zpátky do plastových obalů.

    4. Z nádoby vylejeme vodu, ale na dně jí trochu necháme jen, aby tam zůstala vlhkost.

    5. Vložíme plastové obaly (s plátky, které jsou uvnitř) do nádobky a nádobku       uzavřeme.

    6. Každý den během tohoto třítýdenního procesu vyndáme plátek z obalu a silně zatlačíme bříškem palce na buničinu plátku.

    7 . Od té chvíle, kdy jsme zatlačili prstem na buničinu plátku, zahrajeme si na něj a porovnáme ho s ostatními. Vymyslíme si označení plátků podle jejich kvality, které nám bude vyhovovat a vyznáme se v něm.

    8. Vždy po několika dnech vyndáme plátky z obalů a vložíme je do skleničky, kde je na dně trochu vody, abychom namočili pouze konec plátku a zbytek plátku zůstal na vzduchu a suchý. Ve sklenici je necháme 45 minut. Neztraťme přehled o pořadí kvality plátků. Po 45 minutách namáčení konce plátků ve sklenici, si na ně opět zahrajeme a zjišťujeme, jestli se jejich pořadí nezměnilo.

    9 . Od té chvíle, kdy najdeme nejlepší plátek a hrajeme na něj každý den, nesundávejme ho z hubice, když dohrajeme. Na hubici vždy po hře dejme ochranný klobouček a uzavřeme ho lepící páskou, aby z plátku neunikala vlhkost.

    10. Poté, co je proces završen, máme připraveno velké množství plátků, které na nás čekají v plastové nádobce. To je ideální stav pro hudebníka, který absolvuje dlouhá turné, na kterých nemá čas na přípravu plátků.

 

2

John Ellis - Cvičení pro zlepšení tónu

 

 

1) Mnohokrát za sebou opakuj nejspodnější tón na svém nástroji a hraj

ho co nejdéle vydržíš. Nadechuj se zhluboka a pomalu. Snaž se

představit si, že se nadechuješ až z chodidel. Zaměř se na to, aby tón

začal velmi čistě a konkrétně, i když je to u tohoto tónu velmi obtížné. Je

dobré si udělat plán, jako třeba u posilování a říci si, že zahraji spodní B

například 15krát za sebou.

2) Hraj chromaticky první čtyři tóny od spodního rozsahu nástroje

(případně později jejich alikvoty) bez nasazení jazykem a snaž se, aby

jejich ozev byl čistý a začal přesně ve chvíli, kdy si to přeješ - částečně je

to cvičení, kdy se sami k sobě snažíme být upřímní. Začala opravdu nota

ve chvíli, kdy jsem to chtěl? Nebylo to později? Zaměř se na co nejčistší

začátek zaznění tónu bez nasazení jazykem a současně drž notu co

nejdéle bude možné. Nedopusť, aby ses snížil k krátkodechému

křečovitě agresívnímu přístupu, do kterého každy z nás občas upadne,

když začíná s nácvikem hry alikvótních tónů.

3) Od chvíle, kdy máš pocit, že jsi uspokojivě zvládl čisté nasazení tónu

bez pomoci jazyka, přidej hru vydržovaných tónů v extrémním crescendu

resp. decrescendu. Takže, stále bez pomoci nasazení jazykem, začni

notu v nejnižší možné dynamice a potom zvolna a po co nejdelší dobu

zvyšuj hlasitost. Budeš, tedy hrát nejhlasitěji, když nota bude končit a ty

budeš mít poslední zbytek vzduchu v plicích. Poté zvol opačný postup a

začni tón (opět bez použití jazyka) v nejvyšší možné dynamice a pomalu

ho ztišuj po co nejdelší možný čas.

Tato cvičení pomohou k lepší představě tónu, intonaci, posílení dechu,

pozici jazyka a jeho vokalizaci. Upevní barvu zvuku a kontrolu dynamiky.

Také usnadní hru v altissimu,

ale o vysokých tónech uvažuj jako o méně důležitém druhotném

produktu, který vzniká při vytváření základních vlastností zvuku saxofonu.

Hra na samotnou hubici

 

   Tato technika cvičení je, pokud se provádí správně, velmi efektívní metodou pro zlepšení kontroly hry na nástroj, optimalizace zvukových možností a aktivizace jednotlivých tělesných orgánů pro tvoření tónu. Mužou se jí zabývat jak začátečníci, tak i pokročilí. Vzhledem k tomu, že máme k dispozici pouze hubici, na které je upevněn plátek, jsme nuceni přehánět některé úkony nutné k tvorbě zvuku a tím je posílít a také si je lépe uvědomit. Při hře na samotnou hubici velmi silně pociťujeme změny, které se projevují v krku, hrtanu, dutině ústní, na rtech i na hlasivkách.

  1) Na počátku se pouze snažíme vyloudit zvuk. Nepomáháme si přílišným zvýšením tlaku nátisku ani tím, že se snažíme nasadit jazykem. Vnímáme moment, kdy ze tón začne tvořit. 

   2) Dalším krokem je snaha tón kontrolovat. Pokusme zahrát glissando dolů, kdy tón klesá rovnoměrně a pomalu s neměnnou dynamikou. O to samé se pokusíme směrem nahoru. Sledujeme změny v ústech a krku. Dáváme pozor na to, abychom nepovolovali resp. neutahovali nátisk.

   3) Poté zahrajeme rovný vydržovaný tón. Od chvíle, kdy jsme schopni zvuk kontrolovat a vydržovat tón v neměnné kvalitě, pokusíme se zahrát stupnici v pomalém tempu, nebo alespoň její část. Zahrajeme si různé intervaly a akordické rozklady. Později si najdeme jednoduchou melodii, které se nachází v námi zvládnutém rozsahu a zahrajeme si ji. Je dobré kontrolovat intonaci tím, že si daná cvičení zahrajeme na piano, případně jednou rukou držíme na pianu akord a současně si jeho rozklad zahrajeme na hubici. Stejně tak, jako při cvičení vydržovaných tónů, sledujeme vyrovnanou intonaci, dynamiku a kvalitu zvuku. Postupně zjišťujeme, v jakém rozsahu jsme schopni se pohybovat. Po delší době cvičení zjistíme, že je možné se pohybovat minimálně v rozsahu oktávy. Podle toho, jestli hrajeme na sopránkovou, altkovou, tenorovou nebo barytonovou hubici, se registr liší.

 

Přibližný rozsah jednotlivých hubic:

barytonová: e1 - e2

tenorová: a1 - a2

altková: c2 - c3

sopránová: es2 - es3

 

   Pokud si časem najdeme svůj rozsah pro dannou hubici, který je nejméně jedna oktáva, můžeme si v jeho středu najít “referenční tón”, kterým bychom mohli kontrolovat, jestli náš nátisk, případně kombinace otevření hubice a tvrdost plátku je

optimální. Jestliže nejsme schopni, ani po delším cvičení rozšířit svůj rozsah do oktávy, měli bychom se zaměřit na tvrdost plátku, nebo vhodnost používané hubice. Pokud máme malý rozsah, je obvykle problém v tom, že plátek je příliš měkký nebo

nefunkční po delším používání. Některé hubice umožňují hru v extrémně vysokém registru a dole je s hrou problém. Doporučuji spojení hubice, které umožňuje snadný pohyb v rozsah nejméně jedné oktávy. Čím jsme schopni hrát hlouběji, tím více harmonických tónů - alikvótů bude obsahovat náš zvuk. Bude barevnější.

   Hraní na samotnou hubici skýtá další možnosti, které nám napomáhají při hře na nástroj. Můžeme hrát vydržované tóny a měnit dynamiku, cvičit vibrato, zkoušet různé druhy artikulace nebo se snažit zvuk vokalizovat pomocí hlasivek. Velmi efektívní metodou je také hraní na hubici se zvukovým podkladem, kdy se snažíme reagovat na konkrétní hudební situaci a použít hubici jako samostatný hudební nástroj. Obzvláště vhodný je Jamey Aebersold - Volume 24 pro svoji jednoduchost. Nezapomeňme stále sledovat, jestli správně dýcháme a jestli náš nátisk není v přílišném pnutí. Sledujme, co se odehrává s našimi orgány, k jakým změnám dochází. Velmi jsou patrné tyto změny, když už známe svůj rozsah a zahrajeme si oktávový gliss. Cítíme také, že náš spodní ret má snahu se pohybovat po plátku, pokud není v křeči.

Někdy se dostaneme do situace, kdy nevíme, jak přílišný tlak v nátisk odstranit. Problém může být také v činnosti horní rtu. To lze odstranit jednoduchým cvičením. Při hře se snažíme horní ret ohrnout nahoru. Zpočátku se nám to zdá nepřirozené, a tak si můžeme pomoci tím, že pravou rukou ret ohrneme a přitom pokračujeme ve hře (nejlépe vydržovaný tón). Toto cvičení je dobrou rutinou jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé hráče a lze provozovat jak na samotnou hubici, tak i na kompletní nástroj.

 

Dodatek

Referenční tón při hře na hubici, která je nasazena na eso:

tenor: e1

alt: as1

Vytvoření plného sonorního zvuku při danném ladění je dobrou kontrolou správného tlaku nátisku. Zkusme zahrát tak, že hubici v puse posuneme do strany, směrem k levému nebo pravému koutku. Někdy zjistíme, že tón je v této pozici znělejší, protože nemáme návyk staženého nátisku ve středu úst, který běžně používáme. Snažme se najít ideální saxofonový zvuk při hře na eso a držet správné ladění referenčního tónu.

3

Eric Marienthal - Tvorba tónu

 

Kvalitní tón je nejdůležitějším aspektem hudebního projevu. Je to největší plus, které můžeme mít. Chtěl bych vám vysvětlit jak tvořit nátisk, používat krk a bránici.

 

Začneme nátiskem.

Nejdůležitější je celou ústní partii udržovat zcela uvolněnou. Jediné místo, které trochu více tlačí na přední část zubů, je ten bod na dolním rtu, který se dotýká plátku. Začneme cvičením, které se zabývá dolním rtem. Zvolím tón, který budeme hrát a to sice tón g. Během vytváření tohoto tónu spouštíme pomalu dolní čelist až tento tón dozní. Jak jsme jistě poznali, stáhl jsem tento tón tím, že jsem dolní čelist jemně spouštěl a více a více uvolňoval, až tón dozněl. Jde o to, najít bod, kdy tón dobře zní a rezonuje. Tam bychom měli nasadit spodní ret. Je třeba nechat plátek, pokud možno, co nejvolněji vibrovat. Pokud tohle splníme, docílíme dobrého tónu. Během hraní zkusíme spustit spodní ret krátce před bodem, kde se vyvine tón a na tomto bodě se pokusíme zvuk zformovat. Zjistíte, že tón je zde trochu plochý a nepevný. Myšlenka je následující: Malou podporu spodního rtu, čelisti a spodních zubů kompenzujeme tím, že vyvineme více tlaku bránicí. Takto vznikne veškerá podpora dechem, tlačeným z bránice, místo mačkáním plátku a pevným nátiskem. Posléze se snažíme náš tón trochu zakulatit. Při snaze o kulatý tón se soustřeďte na vnímání alikvotních tónů. Tímto cvičením začínáme při cvičení vydržovaných tónů. Stále mysleme na to, aby byl spodní ret co možná nejvolnější a veškerá podpora by měla přicházet z bránice.

 

Horní část nátisku

Nyní se věnujme horní části nátisku, horním zubům a hornímu rtu. Nejdůležitější je, abychom příliš netlačili zuby na hubičku a také na ni příliš  netlačili horním rtem. Když uvolníme svalstvo spodního rtu a tímto hubici uvolníme tak, že plátek může volně vibrovat, ale zároveň shora zuby zatlačíme, ztrácíme tím pozitivní efekt pro zvuk. Pro uvolněnost horního rtu provádíme tento cvik: 

Během hry vydržovaného tónu se snažíme pomalu zvedat horní ret od hubičky až jsou vidět horní zuby. Vypadá to komicky, je to, ale velmi účinný cvik, jak působit proti přirozenému tlaku horních rtů na hubici a pomoci vyvinout příslušné svalstvo, působící proti tomuto tlaku. Toto cvičení je třeba spojit s cvičením vydržovaných tónů, abychom je hráli správně s plnou rezonancí. Někdy toto cvičení provádím před zrcadlem, abych měl lepší kontrolu. Je také důležité, mít v plicích dostatek vzduchu k tomu, abychom ho mohli centrovat v hubičce. Když s tímto cvikem začínáme, tak se nám někdy stane, že uniká mnoho vzduchu mimo hubičku. Zkuste vzduch centrovat přímo v hubičce tím, zformujete krk úplně na konci hrtanu. Na počátku je dobré pomáhat si tím, že jedním prstem nadzvedáváme horní ret, než to dokážeme pomocí svalů. Cvičení provádějte 15 minut denně, možno i déle.

 

 

Krk.

Krk by měl být co nejotevřenější, protože vede vzduch z bránice směrem k ústní dutině a do nástroje. Je-li krk uzavřený, zmenšuje se proud vzduchu, který vychází z bránice a tón je plochý. Pro lepší představu otevřeného krku si pomůžeme tzv. zívacím cvikem. Když zíváte, otevírá se krk a vy dostáváte pocit velké dutiny. Zkuste zívat a ten pocit si zapamatovat a udržet ho. Je to optimální pozice pro hraní. Zkuste si to a při hraní otevírejte krk a sledujte rozdíl v kvalitě tónu. Při otevřeném krku proudí z bránice více vzduchu a tón je plnější. Nad ohryzkem a po stranách krku můžete tyto změny pocítit. Pro hru je to opravdu velmi důležité.

 

Bránice

Posledním bodem ohledně vytváření tónu je bránice, pomocí které podporujeme vzduchový sloupec, který pod tlakem proudí směrem k nátisku a do nástroje. Nejčastější chybou je vytváření tónu hrudníkem a ne bránicí. Tón z hrudníku je tenký a malý, proto je třeba vzduch tlačit bránicí a tím získat dostatečnou podporu. Při hře z bránice nebudete nutně hrát hlasitě. Jde o to, aby byl proud vzduchu silný. Vy, ale vaši skutečnou dynamiku a hlasitost kontrolujete pomocí množství vzduchu. Když budete potřebovat hrát měkce, zpomalíte jednoduše proud vzduchu. Pro nácvik správného dýchání při hře na saxofon je vhodný cvik, ke kterému potřebujeme čtvrtku papíru. Podržíme ji před ústy jednou rukou a foukáme stejnoměrným tlakem vzduchu směrem na ni. Dech podpoříme z bránice a malým tlakem z břicha. Pokud dýcháme správně,  čtvrtka papíru reaguje na impuls vytvářený vzduchem velmi intenzívně . Když máme dobrou vzduchovou rezervu, jsme schopni udržet papír ve vychýlené poloze déle. Je to dobré cvičení, při kterém si jasně uvědomíme, které svaly při dýchání použít a také je tím posilujeme.

4
Kotva 5

Hudební pedagogové a slavní i méně známí saxofonisté se snaží znovu a znovu co nejlépe zformulovat základní principy techniky hry na saxofon a tvoření tónu na nástroj.

 

  Joe Allard (1910 - 1991) 

 

se proslavil jako profesor hry na saxofon a klarinet na Julliard School (1956 - 1983), The New England Conservatory a The Manhattan School Of Music. Mezi jeho studenty patřili Michael Brecker, Eddie Daniels, Bob Berg, Dave Liebman, Paul Winter, Bill Pierce, Eric Dolphy a v neposlední řadě také Steve Grossman. V letech 1949 - 54 byl členem NBC Symphony Orchestra pod taktovkou Artura Toscaniniho. Celý život se hluboce zabýval hrou na plátkové nástroje nejen jako hráč, ale i z pohledu pedagoga a vytvořil  osobité metody a přístupy, kterými se snažil svým studentům usnadnit pochopení základních principů hry. Výuku spojoval s prvky psychologie, jógy a "půjčoval" si názorné příklady z různých lidských činností a z  přirozeného fungování fyzikálních zákonů.

V 70tých letech sepsal jeden z jeho studentů text, obsahující základní řadu cvičení, kterými Joe Allard zahajoval výuku hry na nástroj a které považoval za zásadní v jakémkoliv vývojovém stádiu hráče.

Možná se vám občas bude zdát, že jste některé pokyny už četli vícekrát a některé formulace vám budou znít trochu zastarale. Já na nich ale obdivuji důslednost a lpění na detailech, kterými by se měl student pozorně zabývat a pomalu a v klidu je vstřebávat. Jsou o meditaci, koncentraci a hledání propojením mysli a těla. Moc si přínosu Joe Allarda vážím.

Základy hry na saxofon

 

1. týden

První cvičení budeme provádět jeden týden a použijeme k němu pouze plátek - ne hubici ani nástroj.

Plátek držíme v ruce a položíme ho na spodní ret, jako bychom chtěli hrát. Naprosto uvolníme ústa. Na rtu nesmíme cítit žádné napětí. Je rovný a trochu zakrývá spodní zuby. Plátek netlačí směrem dolů na ret, jen na něm leží. Jediný tlak způsobuje váha plátku, který ale moc neváží. Spodní ret působí svým umístěním vůči spodním zubům jako polštář mezi plátkem a zuby.Ústa mějme otevřená, jako by v nich byla pomyslná saxofonová hubice.

 

Nyní začněme foukat jako bychom chtěli rozvibrovat plátek, upevněný na pomyslné hubici. Vydechujme vzduch z plic, ale všechny svaly v ústech a v tváři nechme nečinné. Při vydechování přes plátek ústa nereagují. Nejdůležitější je, aby se spodní ret neohýbal kolem plátku a zůstal rovný. Žádné svírání hubice, která v ústech stejně není. Spodní ret je totálně uvolněn, jako bychom usínali. Cvičte tímto způsobem, protože to je pocit. který byste měli mít, když hrajete na saxofon. Dejme si plátek do kapsy a často kdekoliv toto cvičení provozujme.

 

Dalším tématem první lekce jsou dechová cvičení. Můžeme je provozovat při chůzi a využít při tom jejího rytmu. Většinou žijeme ve městě, kdy často chodíme pěšky, ale cvičení můžeme vykonávat i v sedě. Nadechneme se na pět dob, pět dob dech zadržujeme a poté na pět dob vzduch vydechneme. Postupně prodloužíme nádech, zadržení a výdech až na 20 dob. Případně můžeme vykonat několik prázdných dob po výdechu a před nádechem. Výdech můžeme omezit a kontrolovat pomocí tzv. flétnového nátisku, tj. zmenšením ústního otvoru. Výdech bychom měli vnímat, jako když hrajeme dlouhý tón, který je pevný a rovný. Když toto cvičení provádíme ve statické poloze počítejme si doby, jako bychom byli v pravidelném pohybu (chůzi). 

Tímto cvičením se rozvíjí správné dýchání a také mentální a fyzická relaxace.

 

Těžko můžeme vytvářet hudbu, pokud je naše mysl nesoustředěná. Pro zlepšení koncentrace vytvářejte různé, opakující se, cykly nédechu, zadržení a výdechu. Například vytvořtme tři skupiny dvanácti různých cyklů, což bude korespondovat z různými komplexními jazzovými formami (8 - 8 - 8, 4 - 4 - 12, 4 - 8 - 12, atd). Jednou z věcí, kterou chceme vytvořit je jednota mezi tělem a myslí. Slyšíme a vnímáme zvuk, který vychází z našeho nástroje. Jako, když mluvíme. Dechová cvičení jsou jogová cvičení a jóga znamená jednotu.

 

Dechová cvičení pomáhají lepšímu soustředění na to, co právě vykonáváme, což je pro hudbu potřebné. Lze je také vykonávat v určitých jógových pozicích. Byl jsem překvapen, že mi byla doporučena pozice Setubandasana z Sivananda Joga - most neboli pozice, kdy "stavíme most" 

(přemostíme prostor mezi tělem a myslí).

 

V zásadě je to o tom, roztáhnout a smrštit bránici. Soustřeďme se na to, jak dýcháme. Naučme se zhluboka nadechovat tak, že bránice se ztlačí dolů. Pouze v závěrečné fázi nádechu je potřebné roztáhnout hrudní oblast. Zabývat se těmito cviky je důležité, ale současně je nutné chápat, proč je děláme. 

 

Na konci této lekce mi George (Allardův student) řekl, abych si vyhledal knihu Sigurda Rashera Top Tones for Saxophone a zkosený nůž na úpravu plátků.

 

 

 

2. týden

 

Takže teď, kdy jsme pochopili, jak máme vytvořit správný nátisk, nastal čas upevnit plátek na hubici.

Nejdříve si připravíme plátek. Je těžké to vysvětlit, takže, pro lepší pochopení, použiji obrázky. Na 15 minut plátek ponoříme do sklenice vody, poté ho vyndáme a necháme uschnout na rovné ploše. Poté si ho položíme horní částí na ukazováček. Je dobré prst před tím navlhčit, aby se plátek k ukazováčku přilepil.

V pravé ruce držíme nůž, který přiložíme k plátku na jeho spodním konci. Levý palec opřeme o nůž, abychom získali lepší oporu. Pohybem nožem pomocí pravého zápěstí proti směru hodinových ručiček za podpory levého palce upravíme spodní plochu plátku (table) až je ideálně rovná. Palec a ukazováček spolu kontrolují správný tlak na plátek.Tlak by měl být rovnoměrný zleva do prava a plátek bychom měli jemně oškrabovat ne řezat. Chce to čas a určitou zkušenost.

Pokud chceme srovnat spodních pět centimetrů tenorového plátku, jeho nejdůležitější částí

je místo, kde končí jeho část, která leží na hubici a začíná její otevřený prostor. Potřebujeme, aby spodní plocha plátku byla ideálně rovná, bez nečistot. Plátek se nám podaří zarovnat, pokud ho budeme seškrabávat jemně a lehce. Poté, co ho srovnáme, vezmeme kvalitní čistý papír, který položíme na dokonale čistý rovný a tvrdý povrch. Plátek spodní stranou položíme na papír a na vrchní stranu plátku do jeho středu položíme tři prsty. Stokrát pak zatočíme ve směru hodinových ručiček plátkem, abychom ho očistili a utěsnili všechny i drobné nerovnosti.

 

Poté přiložme jeden prst, třeba palec, na horní část plátku, kde je ořez a stokrát s ním zatočíme tlakem prstu na rovné ploše. Tím uzavřeme všechny póry na konci plátku a dosáhneme jeho solidního stavu, než na něj začneme hrát.

 

Třinový látek je, jako všechny části rostlin, složen z mnoha dutých trubiček, které vedou vzduch a vodu, takže když je neupravený, nemůže na hubici dobře sedět. Když dohrajeme, zkontrolujme, jestli je spodní plocha plátku rovná. Plátek z hubice opatrně sundáme a prohlédneme si ho i hubici. Na plátku by měla být vidět ostrá linie nad otevřenou částí hubice, která by měla být vlhká a vlákna zde by měla být napuchlá. V dolní části, plocha hubice, na kterou plátek dosedá, by měla být naprosto suchá. Stejně tak plocha hubice.

Pokud chceme, můžete také vytvarovat horní kraj plátku, aby dokonale odpovídal tvaru hubice. Pomůže to, aby při vibraci plátek dobře těsnil. Zjistěte, kde je rozdíl mezi tvarem hubice a plátku. Poté plátek sundejme a jemným smirkovým papírem, který držíme v ruce jemně odstraníme nalezenou odlišnost v tvaru horního konce plátku oproti hubici. Smirkový papír si na nic nepokládáme, použijeme ho ve vzduchu, abychom příliš netlačili.

Když upevníme plátek na hubici, měli bychom nad ním vidět horní okraj hubice. 

Tak a teď máme připraven plátek i hubici a můžeme začít hrát!

 

Během tohoto týdne použijeme jenom hubici bez nástroje. Než vložíme hubici do úst, zavřeme je a snažíme se, co nejvíce, uvolnit. Vnímejme polohu jazyka naproti vrchní části ústní dutiny a jeho stran oproti horním zubům.

Otevřete trochu ústa a nechte jazyk trochu poklesnout, čímž rozdělí vaši ústní dutinu na dvě poloviny. Rozprostřete ho v puse, čímž na obou stranách částečně zakryjete horní zuby. Přední zuby zakryté nejsou. Špičku jazyka dáme trochu dozadu, což nasměruje vzduch mezi plátek a kraj hubice. Současně je tak jazyk připraven na artikulaci.

 

 

Rukou si zakryjeme ústa a dýchejme skrz ni. Všimněme si, jak vzduch proudí nad naším jazykem. Je rychlejší, protože, jsme rukou zredukovali ústní kapacitu.

Jazyk musí být při této činnosti stále uvolněn. Poté vložte hubici do úst a vzpomeňte si na první týden, kdy jste cvičili pouze s plátkem. Vrchní zuby odpočívají na horní části hubice, bez nejmenšího tlaku a napětí. Když hrajeme, vzduch utíká koutky úst, protože je spodní ret rovný a nezahýbá se na okrajích plátku.

 

Případně, část horního rtu uzavře skulinky, kterými vzduch utíká, ale o to teď nejde. To, že vzduch utíká, znamená, že cvičení vykonáváme správně. Důvodem je to, že když spodní ret začne zakrývat kraje plátku, zamezí volné vibraci plátku. Spodní ret má pouze funkci jakéhosi bodu, kde plátek vibruje a měl by se ho dotýkat spíše na středu plátku a ne na jeho okrajích.

Teď se dostáváme k opravdu zajímavému cvičení! Začneme zpívat tóny nebo i intervaly. Všimněme si, jak tělo reaguje, když začneme zpívat. Je to stejné, jako když hrajeme libovolné tóny na hubici. Nikdy při tomto cvičení neměňme postavení úst a zůstaňme stále uvolněni. Zpívejme při tom, když máme hubici v ústech. Hrajme stupnice, písničky, cokoliv. Je potřeba snažit se si každou notu, před tím, než ji zahrajeme, představit. Vyndejme hubici z úst a zazpívejme si to, co chceme zahrát. Poté si tý stejné zvuky představme, jakoby vycházeli z hraní na hubici s plátkem. Pak si zahrajme to samé jenom na hubici.

 

Když hrajeme jeden tón, zkusme si představit nějaký další, než ho začneme hrát. Představa tónu by měla obsahovat jeho výšku, barvu a hlasitost. Potřebujeme totiž uvést do pohybu mechanismus hudební představivosti. Pokud máme pochybnost, že nátisk netvoříme správně, zahrajme si minutku s hubicí v extrémně krajní části úst, aby se nám pocit vrátil. V krajní části úst, totiž, nejsou svaly, které v té přední mohou vytvořit přílišné napětí. Tón, který zahrajeme s hubicí uprostřed úst by měl být stejný, jako ten, když máme hubici na straně.

 

 

 

3. týden

 

Nyní začneme cvičení s nástrojem.

 

Postavme se rovně a představme si, že vrchol naší hlavy je spojen strunou se stropem. V této pozici dejme hubici do úst a upravme si šňůru k nástroji, aby její délka odpovídala našemu postoji. Budeme překvapeni, jak podstatně ovlivňuje náš postoj při hře tvorbu tónu, stejně tak, jako když hovořime. Nedržme hlavu moc nahoru ani dolů. Představme si, jako když s někým uvolněně a upřímně hovoříme. Tak bychom se měli cítit při hře. Jako když stojíme a s někým si povídáme. Položme ruce na nástroj, ohněme prsty a dejme jejich konečky na perletě klapek. Prsty by neměli být rovné tak, jak je to u mnoha hráčů občas vidět. Konečky prstů bychom neměli nikdy z klapek zvedat, pouze když hrajeme některé hmaty s postranními klapkami. Abychom si osvojili tento pocit, je dobré použít oboustrannou lepicí pásku a prsty si ke klapkám jemně přilepit.

 

Uvažujme, jakou energii potřebujeme ke zmáčknutí klapky. Nikdy netiskněme klapky příliš velkou silou, pouze tak, abychom pod nimi uzavřeli otvor, kterým uniká vzduch. Zazpívejme si tón a přitom bouchněme jedním prstem do nějakého tvrdého objektu. Pochopíme, jak se tím současným úderem změní barva našeho zpěvu. Nikdy nezvedejme prsty, protože tím si zbytečně ubíráme energii. Pokud budeme mít prsty položeny na klapkách lehce, klapky nám prsty zvednou samy. Naučme se to, protože je to koncepce, která dodá naší hře energii a lehkost. Nezvedejme prsty, pouze přestaňme tlačit a pérka klapek nám je zvednou.

 

Teď bych chtěl něco říct ke knize Sigurda Rashera Top Tones For Saxophone: Jejím hlavním poselstvím je rozvoj tónu a intonace a až na druhém místě je rozšíření rozsahu nástroje do třetí a čtvrté oktávy. Je potřebné zabývat se cvičeními z této knihy každodenně. Na začátku bude zlepšení spíše velmi pomalé. První řada cvičení na straně 6 jsou věnována vydržovaným tónům. Jsou velmi důležitá a výborně zpracovaná.

Důležité je zde doporučení hrát vydržované tóny od piana do forte a zase zpátky k pianu. Je to klíčové cvičení pro správnou intonaci. Znovu opakuji, že je nutné se zabývat tímto cvičením každodenně! Když se dostaneme do fáze, kdy je tón hlasitý v prostředku jeho trvání, snažme se ho co nejvíce otevřít, aby byl velký, ale nebyl přitom hrubý. Základní myšlenkou je zde ladění. Kontrolujme si ho s pomocí elektronické ladičky. V crescendu i v decrescendu by ladění mělo zůstat dokonale neměnné. 

Přeskočme cvičení na straně 7, o uniformitě tónu, protože nesouhlasím s tlakem na plátek, jaký je zde prezentován. 

Na straně 8 a 9 jsou velmi důležitá cvičení, týkající se tónové představivosti a sluchového tréninku - věnujme se jim každý den. Poté přicházejí zásadně důležitá cvičení alikvotů na stranách 12 - 18. Opět vyžadují vaši každodenní pozornost.

Při nácviku hry alikvótních tónů je nutné žádným způsobem neměnit nátisk. Alikvótní cvičení dokonale lehce zahrajeme bez přerušení tónu a artikulace a s žádnou změnou v pozici čelisti a rtů. Když začneme podvádět různými pohyby jazyka a změnami nátisku, cvičení postrádá smysl. Smyslem je rozvíjet kontrolu tvoření tónu za pomoci hlasu, jako jsme to dělali pouze na hubici. Nenechme se rozhodit počátečními neúspěchy a dále poctivě cvičme.

 

Konečným výsledkem bude to, že alikvótní tóny budeme snadno tvořit na základě spodních pedálových tónů a budeme schopni zahrát alikvót, jako bychom zpívali. Dále budeme schopni, na základě cvičení, tvořit vícehlasy (multiphonics) tím, že jednoduše přidáme horní alikvóty k pedálovému tónu a budeme manipulovat s poměry mezi tóny. Smyslem toho, je naučit se schopnosti kontrolovat barvu tónu tak, jak to děláme s hlasem. Barva tónu při hře na saxofon je závislá na přidávání nebo ubírání různých prvků zvuku. Případně nám při tom pomůže, pokud si budeme umět představit barvu kýženého tónu.

 

Je důležité nikdy nehrát tón, který jsme si před tím nepředstavili, co se týče všech aspektů, barvy, ladění i hlasitosti. Schopnost představit si výsledný zvuk vede tělo k vykonání správných postupů, které pomůžou vytvořit tón. Také to vede k podvědomému propojení mysli a těla, o kterém jsme už mluvili, na základě kterého získáme představu tónu, melodie a hudby jako celku.

 

Saxofon se tak stane pouze prodloužením našeho těla. Po nácviku crescenda a decrescenda na vydržovaných tónech zjistíme, že budeme schopni hrát crescendo při přechodu z vyššího alikvótu na nižší a decrescendo do velmi tichého tónu při přechodu na vyšší alikvót. Také můžeme k tomuto cvičení přistupovat opačně a ztišovat i při přechodu na alikvót nižší. Nabytá technika nám to umožní. Crescendo decrescendo cvičení spolu s hraním alikvótních tónů nám pomůže cvičení alikvótů lépe zvládnout.

 

Chtěl bych ještě zmínit, že cvičení v této knize jsou postavena pouze na pedálových tónech nástroje, protože všechny tóny na saxofonu jsou jejich rozšířením. Není tu zmíněna možnost tvořit alivótní řady od vyšších tónů, protože všechny tóny můžeme zahrát na základě spodních pedálových tónů. (Bylo zajímavé hrát nějakou skladbu jen za použití alikvótních hmatů).

 

To je, asi tak, vše. Pokud budeme využívat tento základní přístup ke hře na saxofon, můžeme se považovat za saxofonistu, vycházejícího ze školy Joe Allarda.

Kotva 6

V roce 2006 vyšla v mém překladu ve vydavatelství Barenreiter útlá kniha s názvem Technika hry na saxofon, kterou napsal americký saxofonista Dave Liebman. Popsal v ní základní principy techniky hry na saxofon, které částečně získal během studia u Joe Allarda, hráče na klarinet i saxofon a hlavně legendárního pedagoga, kterému v New Yorku (Julliard School, New England Conservatory a Manhattan School Of Music) "prošlo rukama" mnoho skvělých saxofonistů. Těší mě, že je o ni stále zájem, i když byla saxofonová literatura od té doby obohacena o mnoho skvělých pblikací a on line kursů, které ani nestačím na YouTube sledovat. Potěšilo by mě, pokud byste mi napsali, jakou máte s touto učebnicí zkušenost, jaká témata vám pomohla ve vaší hudební a pedagogické praxi a co vám v ní naopak chybí. Díky!

Liebman front.png
Liebman back.png
Liebman obsah.png
bottom of page