Kulturní centrum na Barrandově aneb Barrandov kulturním centrem.

Aktualizováno: 23. 3.

To, že Pražané, kteří žijí v okrajových částech města, mají dostatek kulturního vyžití v centru a tím pádem není nutné vytvářet nové prostory pro kulturu všeho druhu v místech jejich bydliště, se stalo jakousi mantrou.

Zajímavá situace vzniká v současnosti na Barrandově, kdy se k původnímu sídlišti, které čítá kolem 20 000 obyvatel začala přistavovat nová část, kam se časem přistěhuje dalších 8 000 lidí. Nově vzniklá obytná zástavba se tím, jak se rozšíří, spojí s obcemi Slivencem a Holyní. Celkově tedy v dané oblasti bude žít přes 30 000 obyvatel.

V projektu výstavby Nového Barrandova byl vyčleněn prostor (relativně malý) pro vznik "kulturního centra". Nedávno se však "zjistilo", že zde nemůže vzniknout kvůli přítomnosti retenčních nádrží?!? Na tuto situaci pohlížím s velkým znepokojením, protože se mi jednak nechce věřit , že nebyl projekt zrušen záměrně a za druhé trochu symbolizuje to, jak se naše společnost staví k existenci kultury a jejího rozvoje.

V blízkém okolí sídliště jsou, na druhou stranu, čtyři benzínové pumpy a čtyři supermarkety (staví se pátý). To nikomu jako neobvyklé nepřipadá.

Realizace dobrého projektu kulturního centra na Barrandově, kde je soustředěno velké množství obyvatel (srovnatelné s Příbramí, Pískem nebo Kolínem), by zvýšila dostupnost kultury pro ty, kteří zde žijí, hlavně pro důchodce a děti. Mohlo by se flexibilně reagovat na dění v kultuře a zvát si i mimopražské nebo zahraniční hudební a divadelní soubory.

Další důležitou hodnotou je možnost zde rozvíjet pocit sounáležitosti a sociálního porozumění mezi obyvateli. Nezanedbatelné procento místních obyvatel tvoří zahraniční menšiny a lidé zde žijí dost odcizeně v oddělených diasporách.

Vzhledem k tomu, že na zdejším sídlišti není mnoho pracovních příležitostí a možností vyžití, lídé se sem jezdí jen vyspat a ráno odjíždějí za svojí prací. Je nutné se zamyslet se v těchto hustě obydlených oblastech nad kvalitou života a nezapomenout na kulturu a společenský život jako takový.

Vzhledem k tomu, že dobře znám, jak se vyvíjí kulturní život v centru a jak ho proměnila pandemie covidu, považuji za, po všech stránkách, výhodné realizovat kvalitní projekt kulturního centra právě na rozvíjejícím se Barrandově.

19 zobrazení0 komentářů