top of page
  • fkop69

Kulturní centrum na Barrandově aneb Barrandov kulturním centrem.

Aktualizováno: 23. 3. 2022

To, že Pražané, kteří žijí v okrajových částech města, mají dostatek kulturního vyžití v centru a tím pádem není nutné vytvářet nové prostory pro kulturu všeho druhu v místech jejich bydliště, se stalo jakousi mantrou.

Zajímavá situace vzniká v současnosti na Barrandově, kdy se k původnímu sídlišti, které čítá kolem 20 000 obyvatel začala přistavovat nová část, kam se časem přistěhuje dalších 8 000 lidí. Nově vzniklá obytná zástavba se tím, jak se rozšíří, spojí s obcemi Slivencem a Holyní. Celkově tedy v dané oblasti bude žít přes 30 000 obyvatel.

V projektu výstavby Nového Barrandova byl vyčleněn prostor (relativně malý) pro vznik "kulturního centra". Nedávno se však "zjistilo", že zde nemůže vzniknout kvůli přítomnosti retenčních nádrží?!? Na tuto situaci pohlížím s velkým znepokojením, protože se mi jednak nechce věřit , že nebyl projekt zrušen záměrně a za druhé trochu symbolizuje to, jak se naše společnost staví k existenci kultury a jejího rozvoje.

V blízkém okolí sídliště jsou, na druhou stranu, čtyři benzínové pumpy a čtyři supermarkety (staví se pátý). To nikomu jako neobvyklé nepřipadá.

Realizace dobrého projektu kulturního centra na Barrandově, kde je soustředěno velké množství obyvatel (srovnatelné s Příbramí, Pískem nebo Kolínem), by zvýšila dostupnost kultury pro ty, kteří zde žijí, hlavně pro důchodce a děti. Mohlo by se flexibilně reagovat na dění v kultuře a zvát si i mimopražské nebo zahraniční hudební a divadelní soubory.

Další důležitou hodnotou je možnost zde rozvíjet pocit sounáležitosti a sociálního porozumění mezi obyvateli. Nezanedbatelné procento místních obyvatel tvoří zahraniční menšiny a lidé zde žijí dost odcizeně v oddělených diasporách.

Vzhledem k tomu, že na zdejším sídlišti není mnoho pracovních příležitostí a možností vyžití, lídé se sem jezdí jen vyspat a ráno odjíždějí za svojí prací. Je nutné se zamyslet se v těchto hustě obydlených oblastech nad kvalitou života a nezapomenout na kulturu a společenský život jako takový.

Vzhledem k tomu, že dobře znám, jak se vyvíjí kulturní život v centru a jak ho proměnila pandemie covidu, považuji za, po všech stránkách, výhodné realizovat kvalitní projekt kulturního centra právě na rozvíjejícím se Barrandově.

27 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page